thu muộn

Thu muộn

Thơ vui- Thu muộn

Vưỡn nghe hoa sữa nồng nàn
Vưỡn nghe thơm ngát hoàng lan cuối đường
Thu sang mang những ẩm ương
Thu sang mang những vấn vương tơ lòng
Ngẩn ngơ lòng lại nhủ lòng
Hình như người ấy cũng mong giống mình
Chát bùm là chát chát xình
Tình tang tang tính tang tình tính tang
Hình như đông cũng vừa sang
Đã nghe ban sớm xốn xang gió mùa
Đã nghe lất phất trời mưa
Đã nghe xám xịt đường xưa đi về
Tai lòi mà vưỡn cứ “nghe”!
He he!

Xem thơ vui mỗi ngày tại tag thơ vui.

About Nam Nguyen Van

Leave a Reply