Bài Viết Mới

Em muốn làm trong môi trường chuyện nghiệp!!

Bàn về chuyện ” môi trường chuyên nghiệp”, trong mấy ngày hôm nay mình thấy vài tus chia sẻ về vấn đề này khá xôn xao. Thực ra mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhưng thực tế đây là thực cảnh việc tuyển dụng nhân sự …

Đọc thêm

Mẹ và con ốc sên

câu chuyện suy ngẫm mẹ và con ốc sên

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được! “. “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, …

Đọc thêm