Mưa phùn Hà Nội

Mưa phùn

Thơ vui: Mưa phùn

Dường như ai xịt nước hoa
Từ bao nhiêu lọ mà ra mưa phùn
Đường xuân nhão nhoét nhũn nhùn
Lép nha lép nhép như bùn lẫn phân
Du xuân em cứ đầu trần
Tóc tai ẩm ướt áo quần lấm lem
Mấy ngày chả thấy nắng lên
Thế là thiếu nắng hàng em hôi mù
Trời xuân vưỡn cứ âm u
Mưa phùn như thế đã bù được chưa
Bù cho vừa nắng vừa mưa
Bù cho thím đã cò cưa com mèn
He he!

Xem thơ vui mỗi ngày tại tag thơ vui.

About Nam Nguyen Van

Leave a Reply