thơ vui sâu xe

Sâu xe

Sâu xe

Cụ sâu nằm chết bên đường
Thế là lũ kiến bốn phương tụ về
Bâu đen kín đỏ vãi mề
Thỏa sức đánh chén no nê rộn ràng
Dềnh dang xe buýt dềnh dang
Giữa ngàn xe máy dọc ngang lộn xồn
Nhà xe phanh gấp dập dồn
Bà con được bữa dạng dồn chết thôi
Lời rằng xe bus nhà tôi
Phải đâu sâu – kiến mà lôi mà rằng
He he!

About Nam Nguyen Van

Leave a Reply