LinhTravels

Tôi là Linh, tôi thấy cuộc đời này chẳng có gì thú vị hơn việc xách balo lên và lang thang khắp các miền đất mới, để nhìn ngắm cảnh đẹp, để tìm hiểu cuộc sống ở mỗi vùng, và thử thách sức bền của bản thân. Mục đích kiếm tiền của bản thân cũng chỉ là để ĐI DU LỊCH.