Tag Archives: mẩu truyện

Mẹ và con ốc sên

câu chuyện suy ngẫm mẹ và con ốc sên

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được! “. “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, …

Đọc thêm